سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رفاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه مهندسی برق،علی آباد کتو
علیرضا غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه مهندسی برق، ساری، ایران.
میلاد نیاز آذری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه برق، ساری، ایران.
حمید یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه برق، ساری، ایران

چکیده:

رشد دائمی هزینه های انرژی و سرمایه گذاری، شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی را بر آن می دارد که در رابطه با عملکرد اجزاء مختلف تشکیل دهنده سیستم توزیع، ارزیابی های دقیقی را انجام دهند. یکی از مهمترین این ازیابی های تلفات و مباحث اقتصاد پیرامون آن می باشد. ترانسفورماتور توزیع یکی از اجزاء مهم در هر سیستم توزیع الکتریکی است و بواسطه تعداد زیاد آنها ارزیابی اقتصادی اتلاف آن بحثی لازم و ضروری می باشد. نتیجه این ارزیابی محاسبه دقیق سالیانه یک ترانسفورماتور توزیع با در نظر گرفتن هزینه تلفات توان و تلفات انرژی و در نهایت پیش بینی روش های اقتصادی جهت کاهش این هزینه سالیانه می باشد. در این مقاله محاسبه هزینه سالیانه یک ترانسفورماتور توزیع توسط روش هزینه سالیانه هم سطح شده با در نظر گرفتن شرایط تورم هزینه، رشد بار و تغییر محل احتمالی ترانسفورماتور مورد بررسی قرار می گیرد و روابط مربوطه با توجه به مشخصه های بار ترانسفورماتور و پارامترهای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیردند.