سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر اسفندیارنژاد – کارشناس ارشد پژوهشی، موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آ
رضا کمالیان – هیئت علمی، موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آبی، گروه ر
حسین شریفی منش – هیئت علمی، موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آبی، گروه ر

چکیده:

استان بوشهر یکی از مناطق ساحلی جنوب کشور با اقلیمی گرم و مرطوب، بسیارکم باران می باشد. البته هوای این منطقه ساحلی مرطوب بوده بطوریکه حداکثر سالانه رطوبت نسبی هوا به ۱۰۰ درصد رسیده و میانگین رطوبت نسبی هوا نیز بیش از ۸۶ درصد است. این شرایط رطوبتی در ۸ماه از سال در این منطقه وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شرایط استفاده از این پتانسیل بالقوه یا امکان سنجی استحصال آب ازرطوبت هوا بر اساس اطلاعات و آمار هواشناسی و آزمایش سیستم های استحصال آب، برای جبران تأمین کمبود آب منطقه، بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از داده های هواشناسی، میانگین سالانه آب موجود در یک متر مکعب هوای بوشهر، کنگان و دیلم به ترتیب ۱۶/۶و۸/۹و۱۴/۹گرم در طول دوره آماری بوده است. نتایج نشان می دهند که در حالت کلی در اکثر مناطق استان بوشهر می توان حداقل ۱۲ درصد آب موجود در هوا را به ازای ۵ درجه سردشدگی استحصال نمود. برای استحصال و بدست آوردن آب از رطوبت هوا، پنج سیستم استحصال آب طراحی و در سه منطقه استان بوشهر آزمایش گردیدند و البته کیفیتآب حاصل نیز مورد بررسی قرار گرفت. معیار طراحی در مرحله نخست بدست آوردن سیستمی برای تولید آب با کمترین میزان مصرف انرژی بابیشترین امکان بومی سازی و سپس استفاده از سیستم های نیمه صنعتی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها فقط دستگاه استحصال آب در بوشهر سیستم تبریدی مکنده رطوبت هوا آب نسبتاً قابل توجهی تولید نمود