سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین رفاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گروه مهندسی برق، علی آبادکتو
علیرضا غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه مهندسی برق، ساری، ایران،
میلاد نیازآذری –
حمید یعقوبی –

چکیده:

رشد هزینه های انرژِ و سرمایه گذاری شرکت های توزیع انرژی الکتریکی را برآن می دارد که دررابطه با عملکرد اجزا مختلف تشکیل دهنده سیستم توزیع ارزیابی های دقیقی را انجام دهند یکی از مهمترین این ارزیابی ها تلفات و مباحث اقتصاد پیرامون آن می باشد ترانسفورماتور توزیع یکی ازاجزا مهم درهرسیستم توزیع الکتریکی است و بواسطه تعدادزیاد آنها ارزیابی اقتصادی اتلاف آن بحثی لازم و ضروری می باشد نتیجه این ارزیابی محاسبه دقیق سالیانه یک ترانسفورماتور توزیع با درنظر گرفتن هزینه تلفات توان و تلفات انرژی و درنهایت پیش بینی های روشهای اقتصادی جهت کاهش این هزینه سالیانه می باشد دراین مقاله محاسبه هزینه سالیانه یک ترانسفورماتور توزیع توسط روش هزینه سالیانه هم سطح شده بادرنظر گرفتن شرایط تورم هزینه رشد بار و تغییر محل احتمالی ترانسفورماتور مورد بررسی قرارمیگیرد و روابط مربوطه باتوجه به مشخصه های بارترانسفورماتور و پارامترهای اقتصادی مورد بررسی قرارمیگیرند.