سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیرا آهنگر –

چکیده:

هزینه یابی بر مینای هدف به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت ، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات رویکردی همه سویه را به مرحله طراحی محصول دارد. در این شیوه بر اساس تحقیقات بازار قیمت فروشمحصولات پیش از شروع فرآیند های تولیدی پیش بینی سپس سعی می شود محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده پیش بینی و تعیین گردد تا بتواند سود مورد نظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتیبرخوردار باشد. به گونه ایی که رضایت مشتری به شیوه ای شایسته جلب شود.اجرای فرآیند هزینه یابی بر مبنای هدف تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است تا جایی که این شرایط تعیین می کنندآیا زمینه های کافی برای اجرای این شیوه وجود دارد یا خیر؟ یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می شود یا خیر؟ در صورتی که بخواهیم از این شیوه استفاده کنیم شرایط محیطی وبستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ شناسایی شرایط محیطی و الزامات بکارگیری یک شیوه از این حیث می تواند دارای اهمیت باشد. زیرا در صورت بکار گیری یک شیوه بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجرای آن از سویی می تواند به هدر رفتن منابع مادی و انسانی هنگفت و قابل توجه منجر شود از سوی دیگر منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می برد.