سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن محمدی – گروه مهندسی،دانشکده مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمید آقاجانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئو فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی ازموارد حامل انرژی در زغال سنگ گاز متان موجود درلایه های زغال سنگ است همه لایه های زغال سنگ حاوی گاز متان هستند که مقدار آن از ۰/۰۳۱ تا بیش از ۱۸/۷ مترمکعب برتن تغییر می کند متان موجود درلایه های زغال سنگ منبع انرژی کم کربن وتمیزسوزی است که به عنوان سوخت برای مصارف مسکونی صنعتی و تجاری تولید الکتریسیته و همچنین سوخت وسایل نقلیه می تواند به کاررود زهکشی گاز متان از لایه های زغال سنگ روشی است که درآن گازهای طبیعی موجود درلایه های زغال سنگ استحصال می شود دراین تحقیق امکان سنجی مقدماتی زهکشی گاز متان ) CBM: Coal Bed Methane ازمناطق زغالی کشور مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که دراکثر مناطق طغالی ایران امکان پیاده سازی CBM وجود دارد زیرا دارای زخیره مناسب گازخیزی بالا و تنوع لایه های زغالی می باشند.