سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ولی نعمتی – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:

گردشگری دردنیای امروز جزئ جدایی ناپذیر اقتصادکشورها محسوب می شود و به عنوان صنعتی پاکی نقش جدی در درآمدزایی ودرآمد ناخالص ملی به عهدهدارد استان اردبیل بهدلیل نزدیکی به کشور آذربایجان و هم زبانی و فرهنگ مشترک بااین کشور همواره موردتوجه گردشگری آذری واقع شده است دراین بین تنها مرز گذری دراین استان شهربیله سوار می باشد ازاین رو شناسایی قابلیت های این منطقه و استان اردبیل و بررسی و آسیب شناسی این قابلیت ها از رویکرد گردشگری برای دستیابی به این قابلیت و توسعه آن ضروری است هدف این پژوهش شناسایی توانایی های جذب گردشگر درشهر مرزی بیله سوار و بررسی نقاط قوت و ضعف این شهر بعنوان یک مقصد گردشگری و همچنین تجزیه و تحلیل فرصت های حاصل از توسعه گردشگری و شناسایی موارد تهدید و تبدیل این تهدیدها به فرصت جهت توسعه گردشگری دراین شهر و ارایه راهکارهای لازم و اجرایی می باشد روش بررسی پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است