سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
گاگیک بدلیانس قلی کندی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
آزاده غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بکارگیری ابزارهای کارامد برای پیش بینی درجه کیفی رودخانه ها براساس شاخصهای کیفی ازا همیت بسزایی برخوردار است شاخص WQI به عنوان یکی از متداولترین روشهای طبقه بندی کیفی منابع اب مورد استفاده قرارمیگیرد و پیش بینی درجه کیفی منابع اب براساس این شاخص راهکارمناسبی برای تصمیم گیری هدفمند جهت حفاظت از منابع آب می باشد درسالهای اخیر کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت شبیه سازی و پیش بینی پارامترهای کیفی منابع آب متداول گردیده است دراین مقاله ضمن بررسی نتایج مطالعات موجود توانایی مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی کیفیت رودخانه ها براساس شاخص WQI مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج این بررسی نشان دهنده قابلیت مدل مذکور بعنوان راهکاری کارامددرراستای مدیریت بهینه کیفی منابع آب می باشد.