سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس علیزاده شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و عضو گروه مطالعاتی شرکت مهندسی مشاور س
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
یلدا بسیم – شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان، کارشناس ارشد واحد مطالعات

چکیده:

در این مطالعه تلاش بر امکان سنجی استفاده از روش های سنتی برای تولید کود آلی از ضایعات باغی بوده است. لذا این روش ها از جنبه های مختلفی که بر کارایی و میزان بهره وری تولید محصول موثر است مورد مطالعه قرار گرفته اند. مواردی که بعنوان معیار برای انتخاب گردیدند عبارتند از: قابلیت تبدیل ضایعات باغی شهری اهواز به کمپوست باغی، اقلیم و هواشناسی منطقه، جنس خاک، وضعیت آبهای زیرزمینی، مسائل اقتصادی، مسائل فنی و تکنولوژیکی و نیاز به نیروی متخصص و مسائل مربوط به تولید متمرکز یا غیر متمرکز کمپوست باغی. در نهایت با توجه به معیارهای یاد شده، نتیجه ی حاصل شده امکان استفاده از روش سنتی چاله ای همراه با استفاده ی تکمیلی از روش چینی، به منظور ایجاد سهولت در امر هوادهی توده های درون چاله ها را تایید نمود.