سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن برهمتی – پژوهشکده انرژی – پژوهشگاه مواد و انرژی
فرهاد سمائی – پژوهشکده انرژی – پژوهشگاه مواد و انرژی
جعفر اصغری – پژوهشکده انرژی – پژوهشگاه مواد و انرژی
فرزانه سمائی – پژوهشکده انرژی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش، امکان سنجی فنی و اقتصادی تامین برق مورد نیاز بخشی از مسیر دانشگاه آزاد همدان با سیستم فتوولتاییک انجام گرفته است. ابتدا میانگین برق مصرفی روزانه این مسیر با توجه به قبض های برق موجود محاسبه شده است. سپس با توجه به مدت زمان تابش و برق مصرفی روزانه این مسیر، تعداد پنل های فتوولتاییک و نحوه چیدمان آن ها و تجهیزات مربوطه محاسبه و انتخاب گردیده است. در ادامه، با توجه به بالا بودن هزینه ثابت احداث خطوط توزیع انرژی الکتریکی و هزینه جاری برق مصرفی، به مطالعه اقتصادی طرح، پرداخته شده است . بهینه سازی اقتصادی در طراحی و بهره برداری از سیستم های الکتریکی معمولا از طریق بررسی معیارهای سرمایه گذاری انجام می پذیرد که در این پژوهش، عبارتند از: ارزش خالص فعلی ( NPV ) نرخ بازگشت داخلی ( IRR ) و دوره بازگشت ( PP ) که با در نظر ، گرفتن روشهای ارزیابی اقتصادی، بررسی اقتصادی طرح نیزانجام گرفته است. محاسبات نشان دهنده آن است که در طول عمر پروژه ( در حدود ۲۰ سال ) با نرخ های حال حاضر برق در ایران و هزینه های موجود، این طرح، توجیه اقتصادی ندارد و تنها در مورد تامین انرژی الکتریکی روشنایی معابر توسط نیروگاه های متمرکز فتوولتاییک در نقاط صعب العبور که هزینه احداث خطوط توزیع انرژی الکتریکی بسیار زیاد می باشد، توجیه اقتصادی وجود خواهد داشت.