سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس علیزاده شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
یلدا بسیم – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – واحد مطالعات شرکت مهندسی مشاور سازآب پ

چکیده:

در این مطالعه تلاش بر امکان سنجی استفاده از روش های سنتی برای تولید کود آلی از ضایعات باغی بوده است. لذا این روش ها از جنبه های مختلفی که بر کارایی و میزان بهره وری تولید محصول موثر است مورد مطالعه قرار گرفته اند. مواردی که بعنوان معیار برای انتخاب گردیدند عبارتند از: قابلیت تبدیل ضایعات باغی شهری اهواز به کمپوست باغی، اقلیم و هواشناسی منطقه، جنس خاک، وضعیت آبهای زیرزمینی، مسائل اقتصادی، مسائل فنی و تکنولوژیکی و نیاز به نیروی متخصص و مسائل مربوط به تولید متمرکز یا غیر متمرکز کمپوست باغی. در نهایت با توجه به معیارهای یاد شده، نتیجه ی حاصل شده امکان استفاده از روش سنتی چاله ای همراه با استفاده ی تکمیلی از روش چینی، به منظور ایجاد سهولت در امر هوادهی توده های درون چاله ها را تایید نمود