سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فقیهی نیا – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
افشین بنازاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
ندا تیمورتاش – کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف
شادی احمدی – کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر ملزومات مأموریتی و سیستمی کپسولهای زیستی زیرمدار زمینSuborbital) بررسی گردیده و با تحلیل درخت فناوری آن، سیکل طراحی مفهومی و مقدماتی این محصول پیشنهاد گردیده است. در ابتدا مفهوم کپسول زیستی و کاربرد آنها در مأموریتهای فضایی مورد بحث قرار گرفته و پس از تعریف اهداف مأموریتی، یک پروفیل مناسب پروازی مطابق این اهداف پیشنهاد گردیده است. با توجه به پروفیل پروازی، ملزومات سیستمی و همچنین قیود و گلوگاههای طراحی سیستمی مطابق با استانداردها، مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تعیین ملزومات اصلی به تعریف یرسیستمهای مورد نیاز و شرح نحوه عملکرد هر یک در ارتباط با دیگر زیرسیستمها پرداخته شده است. یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در طراحی کپسول زیستی قابلیت اطمینان بالا و امنیت کافی به منظور ایجاد شرایط مناسب برای زندگی سرنشینان در فضای خارج از جو و همچنین در حین بازگشت به جو میباشد. در نهایت نمودار گردشی سیکل طراحی سیستمی کپسول زیستی زیرمدار زمین بر اساس قیود و ملزومات عملکردی زیرسیستمها و همچنین استانداردهای مربوطهECSS) پیشنهاد گردیده است.