سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالکریم گیم –

چکیده:

رویکرد جهانی به مساله حفظ محیط زیست که نماد آن در تصمیمات کنفرانس ریو ۱۹۹۲ )و سپس کنفرانس کیوتو ۱۹۹۷ Kyoto بروز یافت . زمینه ای عمده جهت طرح گاز طبیعی به عنوان یک سوخت مناسب و پاکیزه جهت مصرف را فراهم ساخت در این رابطه طرح مساله هزینه اجتماعی و سوخت های آلوده ساز محیط زیست نمود عینی ضرورت توجه به سوخت های پاکیزه تر بود و گاز طبیعی به عنوان اولین و مناسب ترین گزینه مطرح در این زمینه مورد توجه قرار گرفت . یکی از اساسی ترین مسائل موجود در راه گسترش بازار جهانی گاز مساله هزینه بر بودن ماهیت پروژه های انتقال گاز طبیعی می باشد. مه ربیبط ن اساس قبل از اجرای هر پروژه گاز یعی مطالعات امکان سنجی با صرف هزینه های قابل توجه بخصوص جهت بررسی همه جانبه ابعاد اقتصادی پروژه از نظر سود آوری و سود دهی یا عدم سود آوری آن انجام می گیرد.