سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگار جلیلی – گروه مهندسی نساجی، موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین
هدیه پورعنبرانی – گروه مهندسی نساجی، موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین
شیما شایسته فر – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رقیه دمرچلی –

چکیده:

در این مقاله خاصیت انتی باکتریالی ایجاد شده توسط نانونقره بر روی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو انتخابی وثبات این تکمیل بر روی این کالا مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا پارچه پنبه ای آهارگیری و سفیدگری شده با استفاده ازرنگزای راکتیو رنگرزی گردید و سپس تکمیل ضد میکروب بر روی نمونه. با غلظت های مختلف نانونقره انجام شد. برای بررسی خاصیت آنتی باکتریالی ایجاد شده بر روی پارچه، تست ضد میکروب مطابق با استانداردAATCC 100با کشت میکروب هایE. Coli و Staph بر روی تمامی نمونه ها انجام گردید. سپس خاصیت آنتی میکروبیالی تمامی نمونه ها پس از شستشو نیز اندازهگیری شد. نتایج به دست آمده از تست های ضد میکرو ب با استفاده از استانداردAATCC 100نشان دادند که با افزایش غلظت مواد ضد میکروب، خاصیت ضد میکروبی کالا بیشتر شده و کاهش تعداد کولنی ها چشم گیر است. بعلاوه نمونه های تکمیل شده با نانونقره پس از شستشو خاصیت آنتی میکروبیالی کمتری نسبت به نمونه های اولیه از خود نشان دادند که این امر به دلیل حبس فیزیکی نقره در کالای سلولزی بدون ایجاد پیوند خاص قابل توجیه است