سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود داوری شمس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشنیهای کشاورزی
کاظم جعفری نعیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درسالهای اخیر تهیه و استفاده از میوه های خشک بصورت خشکبار جهت نگهداری بمدت طولانی مورد توجه محققین قرارگرفته است میوه هایی مثل زردآلو به دلایل مختلف ازجمله رسیدگی حجم عظیمی از میوه ها درزمان کم و عدم امکان نگهداری طولانی مدت بصورت میوه تازه ضایعات بسیارزیادی خواهد داشت لذا دراین تحقیق مطلوبیت محصول بدست آمده از خشک کردن زردالوی له شده ارقام نوری و شاهرودی بدون استفاده از مواد افزودنی مورد بررسی قرارگرفته است نمونه ها به چندروش سنتی آون خشک کن هوای داغ و خشک کردن انجمادی خشک گردیدند درهرآزمایش رطوبت نمونه ها درخشک کردن از ۸۷ به ۱۴درصد پایه ترکاهش داده شد از مقایسه این روشها مشاهده شد که روش سنتی به دلیل خمیر کردن زردآلو و به هم ریختن ساختار آن منجر به فاسد شدن نمونه ها می شود و نمی تواند کاربردی باشد با توجه به نتایج و مشاهدات بدست آمده با روش خشک کردن انجمادی میتوان پودرزردآلو با کیفیت مناسب تهیه نمود.