سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد اسعدی – دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز
کریم عباسیان –
سیده هدیه باقرزاده –

چکیده:

دراین مقاله ساختاری به نام گریتینگ با کنتراست بالای ضریب شکست HCG که درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته و تحقیقاتی درزمینه طراحی و بهینه سازی آن آن جام شده است مورد بررسی قرارگرفته و با ارائه نتایج شبیه سازی ها و مرور منابع موجود لزوم استفاده هرچه بیشتر آنها به عنوان جایگزین برای ساختار توزیع بازتابنده براگ DBR درادوات الکترونیک نوری نشان داده شده است همچنین قابلیت دستیابی به لیزرسطح گسیل VCSEL تنظیم پذیربهینه ازنظر کنترل مدهای عرضی مجتمع سازی و سرعت و گستره ی تنظیم با استفاده ازاین ساختارها بررسی شده است.