سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خیاطی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه شیراز
ابوالقاسم عطائی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید شیبانی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به مطالعات سیستماتیک و جامع صورت گرفته مبتنی بر استفاده از منابع غنی داخل جهت بومی‌سازی تکنولوژی تولید منیزیم به روش احیای سیلیکو‌ترمی تحت خلا، در این مقاله به ارزیابی پتانسیل‌ها و چالش‌های موجود بر سر راه تولید اقتصادی این فلز ذیقیمت در کشور پرداخته شده است. در همین راستا به موضوعاتی همچون شناسایی منابع و مواد اولیه موجود، تعیین کانون‌های مصرف منیزیم و بررسی مقدار واردات صورت گرفته به کشور پرداخته شده است. در ادامه پتانسیل‌های تولید و صادرات منیزیم در کشور ارزیابی و چالش‌های موجود در راستای تولید اقتصادی منیزیم مشخص گردیده و راهکارهایی جهت آن ارایه شده است