سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر پورتوسلی – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشجوی کارشناسی ارشد
سیده طیبه مرتضوی – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،لیسانس
ناهید همتی نژاد – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،استاد دانشگاه امیرکبی

چکیده:

اگر با فرایندی مناسب و اقتصادی سلولز گیاهان به قندهای ساده و قابل تخمیر تبدیل شود، تحولی شگرف در صنایع غذایی و همچنین تولید سوختهای طبیعی روی خواهد داد. ما نیز برآن شدیم تا تحقیقاتی در راستای استفاده مطلوب ازضایعات سلولزی (کربوهیدراتی)به عمل آوریم.به این منظور که با استفاده از دو نوع آنزیم سلولاز عملیات هیدرولیز آنزیمی روی پنبه هیدروفیلی انجام گرفت.پساب عملیات هیدرولیز، حاوی قندهای حاصل ازهیدرولیز می باشد ،پس از اتمام عملیات هیدرولیز، ارزیابی راندمان عملیات از طریق بررسی میزان قند موجود در پساب با استفاده از روشاسپکتوفتومتری و انجام گردید.شرایط عمل هیدرولیز از جمله زمان و غلظت نیز مورد بررسی قرار گرفته و بهینه عملیات بدست آورده شد.نتایج حاکی از آن است که غلظت آنزیم مورد استفاده از عوامل مهم در راندمان عملیات هیدرولیز است که با زمان در ارتباط می باشدو با حضور بافر استات بهترین راندمان یا به عبارتی بیشترین میزان قند تولید شده با ۵ درصد وزنی آنزیم و مدت زمان ۴ ساعت حاصل گردید.