سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیاوش صدیقیان – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
ادریس مددیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
قاسمعلی عمرانی – استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
سهیل احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی محی طزیست

چکیده:

در این مقاله هدف بر این است تا استفاده از ضایعات مرکبات بیو کمپوست تهیه شود. نسبت کربن به نیتروژن اولیه در توده ی خالص ضایعات مرکبات ۲۸:۱ اندازه گیری شده است. مقدار سه متر مکعب از ضایعات خالص به همراه مقداری آب آهک در حوضچه ای ریخته و روی آن پوشانده شده است. مدت زمان در نظر گرفته شده در این آزمایش ۹۰ روز می باشد که در روز های ۱۵، ۲۵، ۴۰، ۵۵ و ۷۵ هنگامی که رطوبت آن به زیر ۴۰% رسیده توده ی انباشته به منظور تنظیم و احیای رطوبت زیر و رو و آب پاشی گردیده است. برای اندازه گیری دما، میزان pH و رطوبت هر پنج روز از توده نمونه برداری شده است. با توجه به اندازه گیری های انجام شده و نتایج حاصله بعد از گذشت ۹۰ روز از آغاز آزمایش، توده ی کمپوست کاملا رسیده و در آن تخلخل ۱۴% و چگالی ۱٫۰۵ گرم بر سانتی متر و مقدار (بر حسب میلی گرم بر لیتر) فسفر (۱۵)، پتاسیم (۱۱۷۰)، کلسیم (۳۶۲)، منیزیم (۱۲۱)، سدیم (۳۲)، یون کلر (۱۴۳)، برم (۰٫۳۱)، نیتروژن محلول در آب (۱۲۶) و موادآلی محلول در آب نیز (۴۷۸۸) مشاهده گردیده است. با توجه به درصد کلی کربن (۸٫۸۵%) و درصد کلی نیتروژن (۱٫۲۶%) نسبت نهایی کربن به نیتروژن برابر ۱۰ اندازه گیری شد. با توجه به عناصر موجود در کمپوست نهایی و میزان تولید بالای مرکبات در کشور، می توان آن را به عنوان بهترین مکمل و تقویت کننده ی خاک در مزارع مرکبات به کار گرفت.