سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد احمدی – مربی پژوهش،پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده شیمی و مواد، گروه شیمی و فرایند
عمران مرادلو – کارشناس پژوهش،پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده شیمی و مواد، گروه شیمی و فراین

چکیده:

در این مطالعه، امکا ن سنجی استفاده از ایده ی آزاد شدن انرژی حین اختلاط دو محلول با غلظت های مختلف، یعنی آب شور با غلظت بالای نمک و آب ش یرین با غلظت کم نمک جهت تولید برق بررسی شده است . بررسی موضوع، این امکان راخواهد داد که بتوان در م حل ورود آب شیرین رودخانه ها به دریا (منبع آب شور )، واحد های تولید برق از این منبع تجدیدپذیر احداث و راه اندازی نمود.درگام اول این مطالعه و در راستای شناخت مبانی علمی این فرآیند، تئوری پتانسیل گرادیان نمکین و الکترودیالیز معکوس به اختصار بیان شده است. همچنین، با توجه به اهمیت غ شا در این تکنولوژی، انواع غشاهای مورد استفاده درالکترودیالیز معکوس، خصوصیات ایده آل این غشاها و نیز برخی غشاهای تجاری در دسترس بررسی شد هاست. در ادامه، با توجه به اهمیت فناوری و شناخت پیشرفت های اخیر درسطح جهان، مراکز تحقیقاتی و شرکت های فعال در این زمینه به همراهمشخصات فنی نمونه های آزمایشگاهی (پایلوت) طراحی و ساخته شده توسط آنها معرفی شده است. در پایان، با نگاهی اجمالی و مختصر به موقعیت دریاها و رودخانه های ایران، پتانسیل و استعداد کشور در بهره گیری از این نوع انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.