سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مائده ساجدی – دانشگاه گیلان رشت
مریم شرزه ئی –
سیدمنصور بیدکی – دانشگاه یزد

چکیده:

درتحقیق حاضر ازموادمعدنی جهت ایجاد خاصیت تاخیر دهندگی دراشتعال روی پلیمر اکریلیک استفاده شده است ترکیبات سولفامیک اسید فسفروس اسید و فسفریک اسید با درصدهای مختلف وزنی ۵و۱۰و۱۵ براساس وزن پودرجامد اکریلیک مصرفی به محلول ریسنده تهیه شده از دی متیل فرم آمید اضافه شده اند با توجه به قابلیت حلالیت مواد معدنی ذکر شده دردی متیل فرمامید تهیه محلول ریسنده باغلظت های مطلوب جهت ریسندگی به راحتی امکان پذیر است مقادیر مختلف از مواد اولیه درمحلول ۲۵ درصد پودراکریلیک درحلال حل شده و با اختلاط مواد در۱۵۰درجه سانتیگراد فیلمهای پلیمری تهیه شدند خواص فیلم ها مورد بررسی قرارگرفت مقاومت دربرابر اشتعال پراکندگی ذرات درفیلم ها و شفافیت نمونه ها گزارش شد افزایش ۱۰ درصدی وزنی الیاف ازمواد معدنی قید شده قادر به مقاوم کردن نمونه ها به مدت بیش از سه دقیقه دربرابر شعله بود.