سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایران غازی – استاد جغرافیا، گروههای جغرافیا دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی و
فروغ السادات میراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

گردشگری عاملی قدرتمند در پیشرفت کشورهای در حال توسعه می باشد البته اماکن سنجی گردشگری به پیشبرد و دست یابی به هدف کمک می کند. در واقع امکان سنجی میتواند برای ایجاد یک برنامه محصول و یا خدمات مورد نظر با توجه به اهداف نهایی و عینی، یک سازمان، نهاد یا متولی برنامه ریزی را همراه با ارزیابی سیستم فعلی و ا رج، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهد. لذا این پژوهش درصدد است تابه این پرسش بپردازد که آیا امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در جلفای اصفهان می تواند به پیشرفت صنعت گردشگری در این شهر کمک کند. گردشگری شهری و فرهنگی با توجه به اماکنات موجود در شهرهای مختلف، خصوصاً شهرهای تاریخی، مقبولیت رو به رشدی در میان گردشگران دارد. در میان شهرهای ایران جلفای اصفهان از منحصر به فردترین مناطقی است که بر اساس مؤلفه های گردشگری فرهنگی و شهری توان گسترش گردشگری شهری را داراست و با داشتن پیشینه ای کهن، بافت تاریخی ارزنده و امکانات نسبتاً چشمگیر، بستری مناسب برای گسترش گردشگری محسوب می شود. آیا جلفای فقفاز که در اصفهان است امکان اینکه باعث جذب گردشگ در شهر اصفهان بشود را دارد، البته اصفهان خود شاه نگین انگشتری شهرهای جهان و بخصوص جهان اسلام می باشد و همچنین آیا جلفا می تواند ترکیبی از نموده های فرهنگی اسلام و مسیحیت را به شیفتگان آن ارائه دهد و نقش برجسته ای در صنعت گردشگری ایفا کند و شهر تاریخی اصفهان را به یک قطب گردشگری بین المللی تبدیل کند. در این راستا امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری منطقه جلفای اصفهان هدف اصلی می باشد.