سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – کارشناسی ارشد جفرافیای طبیعی،
رشید بوکانی – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
امید ابراهیمی – کارشناسی ارشد جفرافیای طبیعی
بایزید بوکانی – کارشناسی علوم اجتماعی

چکیده:

تو سعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی ،تاثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد . نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال ،کسب در آمد،دریافت مالیات های بیشتر ،جذب ارز و تقویت زیر ساخت های اجتماعی که موجب رشد و تقویت سایر صنایع می شود در مطالعات متعدد مورد توجه قرار گرفته است. بخش اوقات فراغت در اقتصاد صنعتی غرب اهمیت والایی دارد . با توجه به افزایش در آمد و اوقات آزاد بیشتر، تغییراتی در سبک زندگی مردم ایجاد شده و توریسم به عنوان یک عنصر مهم می تواند نقش کلیدی ایفا کند. دراین مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده کبیر کوه در استان ایلام پرداخته شده به همین منظور لایه های اطلاعاتی مانند مدل ارتفاعی شیب ،کاربری ، پوشش گیاهی و هیدرولوژی و… تهیه شده که پس از تهیه نقشه های مورد نیاز، اطلاعات در محیطGIS رقومی گردید و سپس با هم پوشانی و تلفیق لایه های اطلاعاتی نقشه توان اکولوژیک منطقه تهیه گردید. نتیجه این تحقیق نشان داد که بخش اعظم منطقه دارای توان لازم برای انواع فعالیت های طبیعت گردی است که نشان دهنده توان بالای منطقه در این زمینه می باشد