سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط زی

چکیده:

تالاب ها بوم سازگان های بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگی های بوم شناختی منحصر به فرد بوده و به خوبی از سایر بوم سازگان های دیگر قابل تفکیک می باشند، تالاب شیرین سو در استان همدان و هم مرز با استان زنجان، یکی از اکوسیستم های آبی غنی غرب ایران است. در این پژوهش در ابتدا به بررسی قابلیت های توسعه گردشگری تالاب شیرین سوبر اساس مدلSWOT پرداخته خواهد شدسپس با توجه به وضعیت راهبردهاو سیاست های موجود فهرستی از عوامل داخلی: نقاط قوت( (Strengthو نقاط ضعف (Weakness) و همچنین عوامل خارجی: فرصتOpportunity)) وتهدید(Threats)، تهیه گردید، جهت تعیین اولویت و راهبردها کارگروهی متشکل از متخصصین، گردشگران حرفه ای و مسئولان تشکیل شد، لذا در نهایت در یک جمع بندی ساده می توان گفت که آستانه آسیب پذیری این تالاب بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها می باشند.