سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا باقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
حجت رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زنجان
حسین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و اجتماع به منظور بهره وری اقتصادی، امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. در این صنعت جاذبه ها و جلوه های طبیعی از ارزش دو چندانی برخوردارند و یکی از مهمترین اشکال آن اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی را شکل می دهند. اکوتوریسم در سالهای اخیر به یکی از امور مورد توجه کارشناسان، دست اندرکاران بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها مبدل شده است. شهرستان ابرکوه یکی از مناطق بکر استان یزد می باشد که در چهار جهت جغرافیایی خود می تواند جاذب گردشگر اکورتوریسم به حساب آید. هدف از این پژوهش در گام اول شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های اکوتوریستی منطقه با استفاده از مدل تحلیلی SOWT و در گام بعدی معرفی مناطق مستعد اکوتوریستی شهرستان با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم و نرم افزار GIS می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی- اکتشافی، روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این شهرستان در قسمت غرب از لحاظ گردشگری طبیعی، در شمال غرب از لحاظ زمین شناسی و باستان شناسی و در قسمت جنوبی با وجود کوههای زاگرس منطقه مستعدی برای گردشگری کوهستانی می باشد.