سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رزگار پایمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

اسکان غیر رسمی یکی از مسائلی است که با رشد شهرنشینی شتابان ظاهر شده وبه موازات افزایش جمعیت شهری دردنیا دامن گیر شهرها شده است .هدف کلی از این تحقیق شناخت عوامل موثر در بهبود وضعیت ساکنان غیررسمی شهرمهاباد است . روش انجام تحقیق به دو شیوه اسنادی و کتابخانه ای ومطالعات میدانی انجام گرفته است. با توجه به فرضیات مطرح شده نتایج پژوهش حاکی از این بود که ۱- توانمند سازی اسکان غیررسمی محله پشت تپ در گروارتقاء شغلی ساکنین آن امکان پذیر است. ۲- توانمند سازی اسکان غیررسمی رابطه مستقیم با بالا بردن سطح سواد ساکنان محله مورد مطالعه دارد. ۳- بالا بردن سرانه کاربریها یکی از راههای توانمند سازی محله پشت تپ است.