سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالخالق وادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجواد فاطی – رئیس گروه فرهنگی و خدمات عمومی شهرداری مشهد
فرزانه فاخری رئوف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد سهرابی – مشاور جوان سازمان بازیافت شهرداری مشهد

چکیده:

شهرک بعثت بعنوان واحدخدماتی دوستدار محیط زیست کشور درجنوب شرقی استان خوزستان و شهرک مسکونی کارکنان صنایع پتروشیمی ماهشهر بوده که همانند سایر مناطق کشور با مشکل مواد زائد جامد شهری مواجه شده است دراین پژوهش امکان سنجی تفکیک و بازیافت زباله شهری دربازه زمانی یکساله از پاییز ۸۹ تا تابستان ۹۰ مورد مطالعه می باشد ابتدا شهرک را به دو منطقه تقسیم نموده و از طریق نمونه برداری تصادفی از کامیونها و جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه انالیز فیزیکی ترکیبات تشکیل دهنده زباله درطی فصول مختلف سال مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده از آنالیز ها نشان داد که بطور میانگین ۱۲/۸ تن زباله شهری در روز تولید و سرانه تولید زباله ۷۱۱ گرم برای هر نفر در روز می باشد که حدود ۵۸ درصد مواد آلی و پسماندتر ۱۳/۸ درصد کاغذ و مقوا ۲/۷ درصد پارچه و منسوجات ۴/۵ درصد پلاستیک گرماسخت ۸/۷ درصد پلاستیک گرمانرم ۴/۴ درصد شیشه ۲/۱ درصد فلزات و ۵/۸ درصد سایر مواد بوده و می توان نتیجه گرفت که با توجه به موفقیت آمیز بودن و قبول همکاری ساکنین در طرح تفکیک از مبدا زباله ودرصد بالایزباله شهری خشک امکان انجام تفکیک از مبدا درشهرک بعثت امکان پذیر بوده با توجه به حجم کم تناژ مواد زائد جامد شهری امکان بازیافت درشهرک بعثت وجود نداشته و بدلیل همجواری با شهرستان ماهشهر م یتوان مواد تفکیک شده را به انجا منتقل نمود.