سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود عیسی پور – دانشکده های فنی دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای
محمدعلی موسویان – دانشگاه تهران
عباس رشیدی – پژوهشکده علوم و فنون هسته ای تهران

چکیده:

دراین مطالعه امکان سنجی بیولیچینگ کانسنگ کم عیار اورانیوم استخراج شده ازآنولمالی II ساغند یزد توسط باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans دریک راکتور مخزنی با همزن مکانیکیو در شرایط مختلفی از دانسیته پالپ دور همزن و نرخ هوادهی بررسی شد برای طراحی آزمایش ها و تحلیل نتایج از روش طراحی و آنالیز آماری رویه پاسخ باکس بنکنا استفاده شد در نتیجه این کار ۱۳ ازمایش توسط نرم افزار Minitab طراحی گشت این آزمایشات نشان داد که هرچه مقدار دانسیته پالپ افزایش یابد زمان آداپته شدن باکتری و زمان کلی استخراج افزایش می یابد افزایش نرخ هوادهی نیز با کاهش زمان آداپته شدن باکتری می شود و افزایش سرعت همزدن تاثیر منفی بسیارکمی برروی استخراج می گذارد همچنین مشخص گردید که اگر زمان کافی به آزمایشات دانسیته ی بالا ی پالپ داده شود استخراج بالایی از اورانیوم به دست م یآید علاوه براین مطالعه انجام شده نشان داد که لیچینگ بیولوژیکی دارای بازدهی بسیار بیشتری نسبت به لیچینگ اسیدی دارد.