سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین شریعت مهیمنی – استادیار گروه مهندسی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران
شروین بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ای
سیدمحمدمهدی امیری پور – دانشجوی دکتری مهندسی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه سامانه اتوبوسهای تندروBRT)به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به هزینه های سرمایه گذاری و به منظور ارزیابی و اثر سنجی انجام پروژه های مختلف پیش از اجرای آنها از نرم افزارهای شبیه ساز به منظور ارزیابی شاخصهای عملکردی قبل و بعد از اجرای طر حها استفاده می گردد. استفاده از نرم افزارهای شبی هساز محدودیت هایی دارد که با توجه به نوع نرم افزار و میزان دقت و گستردگی عوامل ورودی بایستی نر مافزاری را که بیشترین همخوانی را با شرایط واقعی داشته باشد، انتخاب نمود. در این مقاله با بررسی قابلیتهای نرم افزارهایVISSIM و AIMSUN در شبیه سازی خط شماره ۲ سامانه اتوبوسهای تندرو شهر تهران، مقایسه ای بین این دو نرم افزار صورت گرفته است. نهایتاً نشان داده شده است که نرم افزارVISSIM با توجه به خصوصیات خاص خود و تواناییهای بیشتری در شبیه سازی سامانه اتوبوسهای تندرو دارد