سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماریا کرد جمشیدی –
شیما پورشاهید –

چکیده:

نیروگاه های دودکش یا برج خورشیدی، از جمله نیروگاه های خورشیدی هستند که ساختار آن را کلکتورهای خورشیدی، دودکش مرکزی و توربین هایی که در پایه دودکش قرار داده می شوند، تشکیل می دهند. در این نیروگاه ها جریان هوا با استفاده از انرژی خورشیدی در قسمت کلکتور گرم شده و در داخل ورودی دودکش باعث چرخش توربین و تولید انرژی الکتریکی می شود. در این پژوهش به بررسی امکان سنجی استفاده از نیروگاه های دودکش خورشیدی در کشورمان پرداخته شده است. روش تحقیق بکارگرفته شده در این نوشتار مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مرور متون، منابع، تجارب وتحلیل آنهاست. نخست ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی ذکر شده و همچنین انواع نیروگاه های خورشیدی به اختصار بررسی شده اند، سپس با بیان تاریخچه استفاده از نیروگاه های دودکش خورشیدی، به تشریح اجزای اصلی و عملکرد این نیروگاه ها پرداخته شده است. در پایان نیز امکان سنجی استفاده از نیروگاه های دودکش خورشیدی در کشور ایران مورد بحث و بررسی قرارگرفته و مزایای، معایب و ملاحظات استفاده از آن بیان گردیده است.