سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر رستمی – کارشناس کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
محمدحسن محمودیان – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
حسن ایزانلو – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

چکیده:

تصفیه خانه فاضلاب سام و زال شهر قشم دارای سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متداول می باشد. یکی از تمهیداتی که در این خصوص انجام می پذیرد، ارتقاء و اصلاح سیستم تصفیه است. از عمده ترین روشهای ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب استفاده از بستر ثابت (Fixed) و معلق (Suspended) است تا با افزایش غلظت جامدات سلولی توان تصفیه خانه در برابر افزایش بارهای آلی و هیدرولیکی تقویت گردد. در ابتدای جهت شناخت کلی در خصوص مشخصات فاضلاب ورودی و عملکرد تصفیه خانه به مدت سه ماه اقدام به نمونه برداری از نقاط ورودی، پس از دانه گیر، ورودی و خروجی حوض هوادهی، خروجی ته نشینی ثانویه، خروجی گندزدایی و خروجی فیلتراسیون گردید. در هرماه دوبار نمونه برداری انجام شده و پارامترهایی همچونBOD5، COD، TSS، TS، F/M، DO و SVI مورد پایش و بررسی قرار گرفت. پس از آن اصلاحات مورد نظر در نقاط مختلف تصفیه خانه و به ویژه در حوض هوادهی انجام شده و به مدت سه ماه با راهبری مستمر جهت پایدار شدن شرایط اقدام به نمونه برداری مجدد از نقاط مذکور کرده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند. اصلاحات اتخاذ شده منجربه افزایش ورود بار هیدرولیکی به میزان ۱۳% و بار آلی به میزان ۱۵% گردید. تغییرات اعمال شده همچنین باعث کاهش تولید بوی نامطبوع، کاهش وقوع پدیده بالکینگ، ارتقاء استانداردهای خروجی پساب همچون پارامترهای BOD5 (7%)،COD (9%) و جامدات (۱۵%) گردید