سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه حاجی بیگلو – عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب شرکت کاوش پی مشهد
عباسعلی قزل سوفلو – معاونت فنی مهندسی شرکت

چکیده:

سیل ازجمله بلایای طبیعی است که باعث خسارت اجتماعی – اقتصادی فراوانی میگردد مطالعات انجام شده نشان داده که سیلاب چه ازنظر فراوانی وچه ازنظر میزان خسارت وارده بیشترین سهم را دربین بلایای طبیعی برعهده دارد استان گلستان درچندسال اخیر چندسیلاب بزرگ و در۱۰سال اخیر ۲۶۲ واقعه سیل کوچک و بزرگ را شاهد بودها ست بررسی ها نشان میدهدکه استان گلستان یکمنطقه سیل خیز است و وجود شهرها و روستاهای درمسیر و مجاور رودخانه ها آن را اسیب پذیرتر کرده است همچنین بهنظر می رسد که مرکز وقوع سیلهای گلستان عمدتا درشرق گلستان بوده و معمولا ازنوع سیلابهای تندوسریع با دبی لحظه ای بالا هستند همچنین دربرخی مناطق امکان هشدار سیل موثر وجود ندارد و باید روشهای دیگری را برای کاهش خسارت درنظر گرفت اولین گام برای استفاده ی بهینه از سیلاب شناسایی مناق مستعد برای کنترل و پخش آن می باشد روشهای گوناگونی برای شناسایی این مناطق وجود دارد که مدلسازی یکی از روشهای سریع و کم هزینه محسوب می شود.