سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه دستخوان – نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب در کشور و به خصوص استان یزد و مصرف بالای آب درنیروگاه ، احیاء و استفاده مجدد از پساب می تواند کمک زیادی به منابع آبی منطقه کند.در تحقیق حاضر با توجه به جایگزین شدن آب چاه مصرفی نیروگاه با آب اصفهان و بهتر شدن کیفیت آب و در نتیجه بهبود یافتن کیفیت پساب، کلیه منابع پس اب شناسایی گردید و آزمایشات لازم بر روی پسابهای قابل جداسازی صورت گرفت و نتایج با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه گردید . و با توجه به نتایج بدست آمده پسابهای قابل جداسازی شناسایی گردیده، سپس در طرح هدایت پساب تغییر ایجاد نموده و پساب های قابل بازیافت که حجم زیادی (۴۰۰m3)را تشکیل می داد به حوضچه ای که برای این منظور طراحی گردید، هدایت شده و جهت کشاورزی استفاده گردید