سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد تقی صمدی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت همدان
ابوالفضل محمدطاهری – کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان رزن
محمد بینواپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
آرزو فاتحی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جز لاینفک زندگی انسان محسوب می گردد ، مواد زائد جامد است. در جهان کنونی با افزایش جمعیت ، پیشرفت تکنولوژی و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی ، تولید سرانه مواد زائد و رد پی آن تهدید و تخریب محیط زیست در حال افزایش می باشد. بررسی های مختلف مشخص می سازد که روش بازیافت از مفید ترین و موثرترین روشهای قابل اجرا در سیستم مواد زائد جامد شهری محسوب می گردد . این تحقیق در طول چهار فصل بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در شهر رزن انجام شد. در این خصوص آنایز فیزیکی اجزا زباله شهر ، نظر سنجی عمومی از مردم از طریق تکمیل پرسشنامه ، مذاکره با مسئولان شهرداری و بررسی صنایع بازیافتی در استان همدان و استانهای همجوار صورت گرفت و در نهایت بر اساس اطلاعات بدست آمده بر آورد اقتصادی اجرای طرح بازیافت انجام گردید. آنالیز فیزیکی زباله شهر رزن مشخص نمود که مواد فسادپذیر ۸۱/۷درصد ، کاغذ و مقوا ۵/۹ درصد ، پلاستیک ۶/۱درصد ، شیشه ۱/۳درصد ، فلزات ۲/۴ درصد و سایر مواد ۲/۶درصد زباله شهر را شامل می گردند. همچنین نتایج حاصل از نظر سنجی از مردم نشانگر آمادگی و تمایل ۸۲/۴ درصد از افراد ساکن به همکاری در اجرای عملیات تفکیک و بازیافت از مبذا بوده است. جمع کل هزینه های اجرایی طرح در سال اول معادل ۷۵/۰۸۰/۰۰۰ریال و در سال دوم ۸۲/۰۸۰/۰۰۰ ریال بر آورد شده است. همچنین با در نظر گرفتن مشارکت ۵۰درصدی ، درآمد سال اول معادل ۱۵۸/۶۰۰/۰۰۰ ریال و در سال دوم این مبلغ با مشارکت ۷۰درصدی تا ۲۶۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال قابل افزایش خواهد بود. در حال حاضر شهرداری رزن به ازای هر کیلوگرم زباله تولیدی ۶۱ ریال هزینه می نماید که با توجه به هزینه های مدیریت مواد زائد جامد شهرداری رزن در سال ۱۳۸۳(۲۲۰میلیون ریال)و رد آمدها و هزینه های بازیافت زباله در سال اول ، شهرداری می تواند حدود ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال و در سال دوم با توجه به افزایش پوشش جمعیت و نیز تجربه اجرایی ، حدود ۶۹% از این هزینه ها را جبران نماید . با توجه به نتایج حاصل از تفکیک فیزیکی زباله شهر و میزان آگاهی و نگرش و عملکرد قابل قبول مردم در شرایط اجتماعی ، جغرافیایی و اقتصادی ، این شهر می تواند پتانسیل بالایی برای اجرای طرح بازیافت از مبدا داشته باشد. لذا پیشنهاد می گررد با ارائه برنامه های آموزشی مناسب و اجرای طرح به صورت پایلوت در یکی از مناطق شهر د رصورت موفقیت آن را به کل شهر تعمیم داده شود.