سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه یزدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
هادی زارعی محمودآبادی – استادیار دانشگاه آزاد میبد

چکیده:

این مطالعه برای اولین بار با هدف بررسی امکان ارتقا سطح حفاظتی منطقه شکارممنوع مرور واقع دراستان یزد منطبق با معیارهای iucn به انجام رسیده است طی این بررسی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی و ابزار GIS پس از شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی با تلفیق و روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی درسامانه aRC GIS نقشه یگانهای زیست محیطی منطقه به همراه جدول ویژگیهای واحد ایجادو طی فرایند زون بندی کاربریهای مناسب برای منطقه مشخص و درنهایت با تطبیق نتایج بدست آمده با سیستم طبقه بندی مناطق حفاظت شدهدرسطح ملی و بین المللی عنوان حفاظتی منطقه تعیین شد باتوجه به نتایج حاصل از بررسی ناحیه مورد مطالعه با داشتن ۶ زون ۱-۲-۳-۴-۶-۱۱ و اختصاص نزدیک به نیمی از مساحت منطقه به کاربری حفاظت توانایی خود را برای قرارگرفتن دردره حفاظتی بالاتر نشان میدهد لذا سنجش نتایج مطالعه با شرایط یک منطقه حفاظت شده مطابق با معیارهای موجود بیانگر این مطلب است که این منطقه از ارزش حفاظتی بالایی برخوردار است و میتوانددرطبقه بندی ۴ گانه مناطق کشور به عنوان منطقه حفاظت شده و درطبقه پنج IUCN یعنی مناطق تحت مدیریت برای حفاظت منظر معرفی گردد.