سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد ابوالحسنی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی ا زمنابع مهم انرژی کهدرسالهای اخیر بسیار مورد توجه کشورهای پیشرفته دنیا قرارگرفته است انرژی حاصل ا ز جریان باد است که بسیار ارزان پاک دردسترس و همیشگی می باشدبه همین دلیل امکان سنجی مناطق مختلف کشورها و شناسایی نقاط مستعد جهت نصب توربین های بادی به عنوان اولین گام دراستفاده از این منبع عظیم انرژی بسیار حائز اهمیت است دراین مقاله امکان سنجی انرژی بادی درجزیره کیش به عنوان یکی ازمناطق بادخیز درحوزه خلیج فارس درارتفاعات ۳۰ و ۴۰ و ۱۰ متری جهت احداث سایت نیروگاه بادی بررسی شده است و میانگین سرعت باد انحراف استاندارد سرعت باد چگالی توان و انرژِ باد و نیز تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره یکساله مورد بررسی قرارگرفته است.