سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

این تحقیق به منظور استفاده از نتایج مطالعات تناسب کیفی اراضی جهت اصلاح الگوی کشت و استفاده از محصولات متناسب با اقلیم جهت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در شهرستان جلفا از توابع آذربایجان شرقی انجام یافت.بر این اسا تناسب ۱۳ محصول جهت کاشت در اراضی این منطقه تعیین شد که جو و گوجه فرنگی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد اراضی مستعد را به خود اختصتص داده اند. محصولات یونجه ذرت ، سیب زمینی ، گندم ، نخود ، کلزا و آفتابگردان در مقام های بعدی قرار دارند.با توجه به کل اراضی که ۳۲۰۰۰ هکتار می باشد با رعایت الگوی کشت پیشنهادی ۱۹۸ میلیون متر مکعب در سال نیاز خالص آبایری منطقه می باشد که در مقایسه با الگوی کشت رایج حدود ۲۰ درصد در آب مصرفی صرفه جویی به عمل خواهد آمد.