سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی صنایعی – رئیس دانشگاه مجازی اصفهان
لیلا آذربد – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران وک
طاهره یعقوبی – استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه پیام نور اصفهان
صدیقه سقائیان نژاد – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

فناوری درحال توسعه و دسترس پذیری عمومی به سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی، افق جدیدی را به سوی علم پزشکی همچون پزشکی از راه دور گشوده است. پزشکی از راه دور، پل ارتباطاتی بین علم پزشکی و مهندسی است که در آن جامعه پزشکی از امکانات مهندسی برای افزایش سطح مراقبت از جامعه استفاده می کند. مشاوره از راه درو، تصویر برداری از راه دور و مانند این ها موجب سهولت دسترسی بیمار به سلامت ،بهداشت ودرمان سریعتر، کاهش هزینه ها و ذخیره زمان برای بیمار و نهایتا دسترس پذیری آسان به بهترین مهارت ها ی متخصصین IT در علم پزشکی می شود. هدف این مطالعه یافتن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود جهت ارتقاء پردازش دیجیتالی اطلاعات سلامت در اصفهان و زیر ساخت های مورد نیاز ونهایتا راهکارهائی جهت استقرار پزشکی ازراه دور می باشد. این مطالعه دارای ماهیت توضیحی است. برای جمع آوری اطلاعات آن علاوه بر منایع کتابخانه ای از چک لیست نیز استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSS تجزیه شده است.