سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین جعفری منصوریان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
احمد رجبی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ادریس بذرافشان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
شیدوش دولتشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین و ارزیابی روشهای ممکن برای استقرار واحدهای پردازش و بازیافت پسماندها درشهرک صنعتی خضراء بود روش انجام کار دراین تحقیق مطالعات یمدانی از طریق تنظیم پرسشنامه و بازدیده های محلی درطول یک سال بوده است در ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید پسماندهای صنعتی شامل میزان ترکیب درصد ا جزا تشکیل دهنده پسماند و درصد تولید پسماند توسط هر زون صنعتی مشخص شد سپس در بررسی زون بندی های مختلف صنعتی واحدهای موجود دراین زون ها به گروه های مختلف تقسیم بندی شده و انواع پسماند تولیدی دراین صنایع به لحاظ نوع ماهیت قابلیت بازیافت محل تولید در واحد تناوب تولید و مقدار تولید سالیانه مشخص شد درشهرک صنعتی خضرا ۹۷ واحد صنعتی به ظرفیت تقریبی ۷۲۹۶۷۰/۵ تن کالاهای مختلف در سال مشغول به فعالیت م باشند که سالانه مقدار ۲۶۱۴۱ تن پسماند تولید می نمایند براساس ظرفیت سنجی های صورت گرفته در شهرک خضرا متوسط تولید پسماند به ازای هر واحد ظرفیت تولید مقدار ۴۸ کیلوگرم ۰/۰۴۸ تن پسماند می باشد که برای هر زون تولید این رقم بدلیل وجود تنوع در صنایع مستقر در هر زون متفاوت است. درمجموع ۴۱ نوع پسماند درشهرک صنعتی خضرا تولید می شود بیشترین پسماند تولیدی مربوط به گروه پسماندهای شبه خاک ونخاله به میزان ۱۶۵۰۰ تن در سال است که علت آن چگالی بالای این مواد است. و کمترین میزان پسماند ۸ تن درسال مربوط به پسماندهای فلزات غیراهن می باشد.