سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
لادن خواجه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

در کشور ما به دلیل و اقع شدن روی کمربند خشک دنیا، استفاده نامناسب از آب و افزایش نیاز به آب ناشی از رشد جمعیت، یکى از سودمند ترین راههاى بهره گیرى حداکثر از منابع آبى و کاهش هزینه ها، جمع آورى، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلابها مى باشد. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده مجدد از فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز درکشاورزی و فضای سبز می باشد. در طی دوره ۳ ماهه مطالعه در سال ۱۳۸۹ به صورت هفتگی از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و پساب خروجی از تصفیه خانه نمونه برداری گردید و فاکتورهای BOD, COD, pH, TSS, TDSدرآزمایشگاه محیط زیست شهرک صنعتی اهوازاندازه گیری گردد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده هادر محیط برنامه Excel انجام شد. میانگین راندمان کاهش آلاینده ها در ماه های دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۸۹، ۹۲ و ۹۲ درصد می باشد. مقایسه غلظت پارامترها در پساب خروجی از تصفیه خانه با استانداردهای موجود نشان می دهد که غلظت این پارامترها اندکی فراتر از استاندارد های تخلیه به آب های سطحی یا چاه جاذب می باشند، ولی متناسب با استاندارد تخلیه به اراضی زراعی می باشد. در کل می توان گفت پساب خروجی این سیستم همخوانی مناسبی با استاندارد های محیط زیستی داشته است و از آنجایی که استانداردهای ورود به زمین های زراعی را رعایت نموده است، پیشنهاد می گردد این پساب برای آبیاری زمین های زراعی مناطق اطراف شهرک و نیز آبیاری فضای سبز آن مورد استفاده قرار گیرد