سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه سادات سید حسینی – دانشجو دکتری برنامه ریزی منطقه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فرزانه خدابخشیان – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نازنین باغبان – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – دانشگاه پیام نور مشهد
محمد مهدی مخملباف – کارشناسی ارشد راه و ترابری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با افزایش روزافزون استفاده از خودروهای سواری نیاز به احداث پارکینگ بیش از پیش احساس نیاز میشود. پارکینگ ها به عنوان مراکز خدماتی مرده در شهر محسوب میشوند علاوه بر آن ساخت آنها هزینه های بسیار خواهد داشت. این در حالی است که معمولاً فضای مناسب برای آنها وجود ندارد. مطالعات مختلفی برای استفاده مشترک از فضاهای شهری با پارکینگ صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است پتانسیل حیاط مدارس بررسی شود. درواقع هدف این پژوهش امکان سنجی بهره گیری از پتانسیل فضایی مدارس جهت ایجاد پارکینگ هست. که دبیرستان کوثر به عنوان محدوده مطالعاتی از بین سایر کاربری های آموزشی منطقه یک مشهد انتخاب گردید و در روش مورد بررسی با استفاده از مدل سوات (قوت- ضعف-فرصت – تهدید) تجزیه و تحلیل صورت گرفته است و نتایج تحقیق نشان میدهد که با تحقق این طرح علاوه بر کاهش معضلات ترافیکی، زیست محیطی و هزینه های احداث پارکینگ، ایمنی عابران نیز افزایش یافته و با اجرای این طرح تسهیلاتی به سازمانهای آموزش و پرورش و شهرداری تعلق میگیرد و در نهایت پیشنهادها و راهبردهایی ارائه گردید.