سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قضات – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازههای هیدرولیکی، دانشگاه شیراز
غلامرضا رخشنده رو – استاد بخش راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
احمد باقری – کارشناس شرکت سهامی آب منطقهای استان مرکزی

چکیده:

بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، یکی از مهمترین عوامل پدیده پیشروی آب شور به داخل سفره های زیرزمینی می باشد. از جمله روش های جلوگیری از این مسئله، روش حایل تزریقی است که توسط تاد و مایز پیشنهاد شده است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی از حایل تزریقی در آبخوان دشت امان آباد استان مرکزی با استفاده از نرم افزار MODFLOW می باشد. در این زمینه تلاش می شود تا به کمک فرضیه پتانسیلی Strack، به گونه ای مشکل مربوط به پیشروی آب شور در آبخوان مورد نظر، حل و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا به بیان معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی و مسئله پیشروی آب شور به آبخوان ها پرداخته و در ادامه مدل پتانسیلی دشت مربوطه پیاده سازی شده است. در نهایت با توجه به موقعیت پنجه آب شور، به منظور ممانعت از شور شدن آب چاه ها، مکانی جهت احداث حایل تزریقی پیشنهاد و مقدار مربوط به تزریق ارائه شده است.