سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا شیخ الاسلامی – دانشجوی دکتری مکانیک
یوسف حجت – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی قدسی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا کرفی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

مواددگررسان مغناطیسی حائز این خاصیت هستند که با اعمال میدان مغناطیسی تغییر طول میدهند از میان آنها بیشترین دامنه تغییر طول ناشی از آلیاژ ترفنل – دی است ترفنل – دی درکاربرد ریزپاشی مایعات استفاده شده است بدین منظور یک عملگر ریزپاش با درنظر گرفتن بهینه سازی های ممکن طراحی و ساخته شد دامنه ارتعهاشات ترفنل دی درمقایسه با مواد هوشمند دیگری که درریزپاشی مناسب است آزمایش عملکرد ریزپاش موجود با آب انجام شده است این آزمایش ها روی دبی خروجی متمرکز شده است درپایان امکان سنجی کاربرد عملگر ریزپاش فوق جهت پاشش سوخت بررسی گردیده است.