سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سروش عرب زاده جرکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی
عباس سام – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی قربان نژاد – کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی

چکیده:

برای آب به عنوان یک نیاز عمومی نمی توان قیمتی به ویژه در مناطق کم آب متصور شد بازیافت آب از دیدگاه اقتصادی و کاهش مصرف انرژی امری ضروری است عمده بازیافت آب کارخانه های فراوری با استفاد هاز تیکنرها و فیلترها انجام می شود درکارخانه فراوری سنگ آهن گل گهر درصد جامد آب ته ریز تیکنر باطله ۵۰% است با درنظر گرفتن تناژ جامد ورودی به تیکنر ۵۵ تن برساعت درهر ساعت ۵۵ مترمکعب آب قابل بازیافت و استفاده در فرایندها به حوضچه باطله منتقل می شود درتحقیق حاضر امکان استفاده از روش فیلتراسیون جهت بازیافت اب ته ریز تیکنر مورد بررسی قرارگرفت بررسی عوامل تاثیر گذار برفیلتراسیون پالپ ته ریز تیکنر با استفاد هاز روش Vacuum top-feed leaf test درمقیاس ازمایشگاهی نشان داد که بهدلیل حضور رس و ذرات ریزنرم کیک تشکیل شده تراکم پذیر است و برای فیلتر کردن باطله ها نیاز به سیستم فیلتراسیون فشاری با کمک فیلتر مناسب می باشد.