سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهزاد شرافت – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور،

چکیده:

تولید آجر با استفاده از خاک رس دشتها در درازمدت سبب تخریب محیط زیست شده و یافتن جایگزینی مناسب برای آن ضروری است. با توجه به ترکیب خاک مورد مصرف آجرسازی که مخلوطی از کانیهای رسی، ماسه، سیلت، ذرات سنگ آهک،اکسید آهن و ذرات فلدسپات است، مناسب ترین گزینه ها برای جانشینی خاک رس، شیل و مارن می باشند. به منظور تامین منابع جدید، بخش شیلی حوضه رسوبی مزوزوئیک طرق واقع در شمال اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات ژئوشیمیایی نشان داده اندTiO2, Na2O, MgO, K2O, Fe2O3, Al2O3, SiO2فراوان ترین ترکیبات سازنده این شیلها هستند. مقایسه نتایج بدست آمده از آنالیز شیمیایی شیلهای مورد نظر با ترکیب استاندارد خاک آجرپزی نشان دهنده قرار گرفتن ترکیب شیلها در محدوده مورد قبول برای تولید آجر است. بالا بودن مقدار اکسیدآهن در مقایسه با اکسید کلسیم، باعث تولید آجر به رنگ قرمز شده و فقدان کانی های سولفیدی مانع از ایجاد هرگونه شوره در آجر تولیدی می شود. نتایج این بررسی نشان میدهد که بخششیلی حوضه مزوزوئیک شمال اصفهان از ترکیب مناسب جهت تولید و ساخت آجر برخوردار است. با توجه به وجود ذخایر فراوان شیل در مسافتی نه چندان دور از اصفهان و به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست، جایگزینی این منبع جدید به جای منابع رسی توصیه میشود.