سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا داودیان دهکردی – کارشناسی ارشد سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد، دانشکده مه
داود توکلی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگرا
امیرعباس نوربخش – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دانشکده فنی و مهندسی، گرو

چکیده:

در سال های اخیر، مواد ژئوپلیمری به دلیل دانسیته پایین، هزینه کم، سنتز آسان، دمای عمل آوری پایین، مقاومت عالی در برابر آتش،سازگاری با محیط زیست و پایداری حرارتی عالی در دماهای بالا مورد توجه قرار گرفته اند. ویژگی های ذکرشده باعث گردیده که این موادجایگزین مناسبی برای سیمان پرتلند معمولی درشاخه های مختلف مهندسی عمران باشند. دراین تحقیق در ابتدا سیما نهای ژئوپلیمر معرفی و بررسی شده اند و سپس به بررسی امکان سنجی استفاده از سیمان ژئوپلیمیر پایه لیتیمی در فرآورد ههای سیمانی پرداخته شده است. برای ساخت این سیمان از کائولن به عنوان ماده ی اولیه و از لیتیم هیدروکسید به عنوان هیدروکسید قلیایی استفاده شده است. سپس توسطنرم افزار مخصوص نسب تهای مناسب جهت ترکیب مولی تهیه شده و مواد اولیه جهت ساخت در شرایط ویژه با یکدیگر ترکیب شد هاند. پس از تشکیل سیمان مربوط به منظور بررسی ساختار و فاز این سیمان جهت استفاده در بتن آزمایش های گوناگونی از جمله پراش اشعه ایکس و MAS-NMR بر روی نمونه های ساخته شده انجام گرفته و در پایان نمونه هایی از ملات سیمان جهت کنترل نهایی از این سیمان تهیه شده است. نتایج نشان داده است که این سیمان قابلیت استفاده در بتن را داشته و استفاده از این نمونه سیمان می تواند نتایج مثبتی را در بر داشته باشد