سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الهام فلاح منشادی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
امیر روحی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
پدرام سعیدی زند – کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه اراسموس هلند
رضا بزرگمهرنیا – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده:

دوچرخه یکی از مودهای حمل و نقل است که به خصوص با توجه به بحران های زیست محیطی و انرژی هر روز مورد توجه بیشتر واقع می گردد. گسترش سهم این شیوه حمل و نقل نیازمند تمهیداتی است که می تواند در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله پتانسیل ها و چالش های پیش روی تهران در این ارتباط توسط هشت معیار عوامل اجتماعی- فرهنگی، شرایط فیزیکی، ویژگی های فردی، ساختار فضایی، زیر ساختهای موجود برای حمل و نقل غیر موتوری، ظرفیت خدمات حمل و نقل عمومی، زیر ساختهای حمل و نقل موتوری و سیاستهای دولتی مورد اریابی قرار گرفته است. نتایح نشان می دهد که شهر تهران با موانعی در این ارتباط رو به رو است که نیازمند برنامه ریزی عقلایی و بلند مدت جهت رفع آنها در راستای ارتقاء سهم دوچرخه سواری به عنوان یک مود حمل ونقل می باشد.