سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد پیروی – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
میثم کریمی نیا – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدمازیار عزیزی – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید جمالپور – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این تحقیق به منظور امکان سنجی استفاده از خرده بردهای الکترونیکی ضایعاتی به عنوان درشت دانه در بتن های معمولی، خواص مکانیکی )مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، جذب آب و مقاومت الکترونیکی( و مدول الاستیسیته استاتیکینمونه های حاوی درصدهای مختلف ) ۱ و ۵۱ ۵۱ و ۲۱ ( بردهای الکترونیکی خرد شدهعبوری از الک ۳/۸مانده روی الک شماره ۴ جایگزین درشت دانه بتن مرجع مورد بررسی قرارگرفت و همچنین تاثیراتی که استفاده از خرده بردها بر اقتصاد خرد و کلان جامعه می گذارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است