سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پیروی – کارشناس عمران
میثم کریمی نیا – کارشناس عمران
حامد طیبی – دکتری صنایع
سیدمجید عرب – کارشناس صنایع

چکیده:

دراین تحقیق درصدهای مختلف ۳و۶و۱۲ درصد خازنهای الکتریکی ضایعاتی جایگزین درشت دانه بتن شاهد شده و خواص مکانیکی مقاومت فشاری جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته است نتایج حاصل از آزمایشها نشان دهنده روند کاهشی درمقاومت فشاری و روند افزایشی درجذب آب نیم ساعته و ۲۴ ساعته و با افزایش درصد جایگزینی خازن های الکترولیتی ضایعاتی می باشد مقاومت ویژه الکتریکی نمونه ها با افزایش درصدهای جایگزینی روند صعودی پله ای از خود نشان داده است.