سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شبنم ریسانی – عضویت باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته ی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
طیبه بهمن پور – عضویت باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته ی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

خورشید منبعی است پایدار و تجدید پذیر، که بی دریغ روزانه در ساعات آفتابی بر تمامی ممالک و سرزمین ها می تابد. با توجه به اقلیم ها، خرد اقلیم ها و عرض های جغرافیایی، در هر منطقه از جهان ساعات آفتابی و میزان بهره وری از انرژی خورشیدی متفاوت است. لازمه ی بکارگیری انواع سیستم های خورشیدی در ساختمان های مسکونی، در گام اول شناخت اقلیم و آب و هوا و میزان تابش و ساعات افتابی در آن کشور و به ویزه در شهر مورد نظر می باشد. بنابراین در بخش های پژوهش بهاعلام و اطلاع از اقلیم شهر کرمانشاه، میزان انرژی خورشیدی قابل استفاده در این شهر، معرفی سیستم های خورشیدی و عوامل خارجی تأثیر گذار بر استفاده از انرژی خورشیدی و در آخر راهکارهای پیشنهادی برای طراحی یک خانه ی خورشیدی در شهر کرمانشاه، پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی مبتنی بر روش استنتاجی (قیاسی) است. و روش انجام تحقیق، بررسی اسنادی، مشاهده و مستندسازی می باشد و نتایج مقاله حاکی بر معرفی و شناخت سیستم های خورشیدی در خور اقلیم شهر کرمانشاه، و استراتژی های مطرح در طراحی و ساخت یک منزل مسکونی در این شهر خواهد بود.