سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،
احمد صداقت – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن ثقفیان – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این مقاله، پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی به منظور کاربرد در ساختمانهای صفر انرژی در کلانشهر اهواز به منظور خروج از بحران آلودگی هوا است. به منظور برآورد اولیه انرژی بادی و خورشیدی، محاسبات بر روی اطلاعات آماری اندازه گیری شده توسط سازمان انرژی های نو ایران انجام شده است. با استفاده از آمار میزان ابرناکی روزهای پرتابش شمارش شد و میانگین ماهیانه و سالانه آنها محاسبه گردید. از نتایج مشاهده می شود که اهواز در بیشتر از نیمی از طول سال دارای آسمان صاف، میانگین سرعت سالیانه ۵/۲ متر بر ثانیه و جهت وزش باد غالب ۲۷۰ درجه می باشد که نشاندهنده ی این امر است که اهواز برای استفاده از انرژی خورشیدی بر خلاف استفاده از انرژی بادی، از پتانسیل کافی برخوردار است. همچنین در طول سال جهت باد ثابت می باشد. این موضوع در امر چیدمانی توربین ها مهم است زیرا که ثابت بودن جهت باد مزیت عمده ای برای نیروگاه بادی است.